EN | THDesign For Asia Awards 2017

วันที่  7  ธันวาคม 2560

 

          “The Wine, Ayutthaya ซึ่งออกแบบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล Design For Asia Awards 2017 (DFA2017) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณประชาชนจีน ซึ่งเป็นรางวัลที่มีการแข่งขันโดยมีการแยกประเภทเป็นหลายสาขา โดยได้รับรางวัล Bronze Award ในสาขาสถาปัตยกรรม

          รางวัล Design For Asia Awards 2017 นี้ เป็นรางวัลที่ก่อตั้งโดย Hong Kong Design Center โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าว กระตุ้น ให้การออกแบบภูมิภาคเอเชียเกิดความแข็งแกร่ง โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts