EN | TH


mASEANa Conference/Workshop

วันที่ 23 - 27 ต.ค. 2561คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมอิโคโมสไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ mASEANa (Modern ASEAN Architecture) ครั้งที่ 6 และ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ PhotoMemoBangkok: A Photographic Memory of Modern Architecture in Bangkok ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีน

กิจกรรม career roadshow

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561 บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด MQDC และ บริษัท ดีที DTGO ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ดำเนินการภายใต้แนวคิด "คิดและสร้างเพื่อ ...

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 15-19 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมฮานอย (Hanoi Architectural University) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนิสิต และการ ...

ผศ. พิม สุทธิคำ ได้รับเลือกในตำแหน่ง Council Member ของสมาคม The International Academy of Ceramics (IAC)

การเลือกตั้ง Council Member ในตำแหน่งตัวแทนภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และอินเดีย ซึ่งผ่านการลงคะแนนในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2561 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อสองคนคือ พิม สุทธิคำ และ มาดวี สุบรา ...

URBAN LIVING FEATURES

วันที่  20-23 กันยายน 2561           นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู ...